Komprimeret biogas til tung transport

Forskellige løsninger til forskellige behov

Nærenergi producerer og leverer komplette fyldestationer for alle gasløsninger. Afhængigt af kørsels/påfyldningsbehovet findes der flere løsninger for brug af gas i transportsektoren. For personbiler og varevogne er behovet typisk en hurtig fyldning, biogastankning kan typisk ske på under 5 minutter. For renovationsbiler og busser kan langsomfyldning komme på tale, da disse ofte står parkeret i længere perioder af døgnet, i denne periode kan disse langsomfyldes, dette resulterer i et enklere anlæg og en laver investering.

Hurtigfyldning vs. Langsomfyldning

Biogas fyldestationer med komprimeret gas(CBG) kan have flere udformninger

Næerenergi tilbyder anlæg til både hurtig- og langsomfyldning. Valget beror på behovet og fyldemønsteret hos den enkelte kunde. Eksempel vil langsomfyldning give rigtig god mening hvis køretøjerne står parkeret natten over og kun har behov for tankning en gang i døgnet. Her vil køretøjerne tanke over natten og være påfyldte og klar den efterfølgende morgen, denne løsning kan også kombineret med en prioritet fyldeplads, hvor et enkelt køretøj kan  fyldes på typisk 10-15min. Denne løsning er typisk den mest økonomiske.

Findes der behov for hurtigfyldning a´ 5minutters varighed er dette også en løsning. Denne løsning kræver mindre areal til parkering ved langsomfyldning og giver samtidig stor fleksibilitet.

Begge løsninger kan udføres med logning af mængder påfyldt det enkelte køretøj og med betalingsterminaler til kreditkort og derved åbne fyldestationen for offentlig brug.