Nærenergi er synonymt med komplette, driftssikre og grønne energiløsninger baseret på biogas og cirkulær økonomi.

Vi har en stærk ambition om sammen med dig at bidrage til den bæredygtige grønne omstilling og reducere klimabelastningen fra transport- og energisektoren.
Sammen kan vi intelligent og økonomisk forsvarligt nå 70 procents-målsætningen inden 2030 til gavn for klimaet, miljøet og din virksomhed.
Biogas-forside_Nærenergi_577X259
Corona_AR-briller_Nærenergi_577X259

BIOGAS

  • Gastankstationer til busser, renovationsbiler og distributionsbiler
  • Opgradering af eksisterende biogasanlæg hos fx energiselskaber
  • Økonomisk, sikker og klimavenlig løsning

INSTALLATION OG SERVICE

  • Fyldestationer og biogasanlæg kan installeres ved hjælp af Augmented Reality
  • Serviceaftaler til planlagt vedligehold, reservedelsstyring og 24/7-tilkaldeordning
Hvad er biogas?
Biogas dannes ved såkaldt anaerob (iltfri) forrådnelse af biologisk nedbrydeligt materiale. Biogas kan sendes ud i naturgasnettet, det kaldes biogasopgradering. Gassen kan også komprimeres til flydende form, LBG, der bruges som drivmiddel til køretøjer og skibe. LBG er fossilfrit og giver dermed en stor CO2-reduktion sammenlignet med fossile brændstoffer som diesel og benzin.
Hvorfor skal vi interessere os for biogas?
Hvis vi som samfund skal nå målsætningen om at være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050, skal vi finde egnede alternativer. Her er biogas en oplagt løsning, der både kan anvendes til energiproduktion og som drivmiddel til køretøjer. Samtidig løser biogasanlæg problemet med at bortskaffe biologisk nedbrydeligt affald fra husholdninger, landbrug og skovbrug.
Hvad er status for omstillingen til grøn energi med biogas?
Målsætningen er 50% biogas i naturgasnettet i 2030. Med en andel på 16% i 2020 er målsætningen på 50% absolut realistisk. Med en målrettet og koordineret indsats fra politikere og beslutningstagere i erhvervslivet er det endda muligt at nå 100%.

Det får du med Nærenergi som leverandør

  • Ærlig rådgivning – vi sælger dig kun løsninger, du reelt har brug for
  • Den formentlig største viden om biogas, gastankning og procesanlæg i Skandinavien
  • Anlæg og service leveret til aftalt tid i kraft af planlægning, logistik og brug af nyeste teknologi
  • Tryghed – vi har mange års erfaring og styr på sikkerheden omkring biogasanlæg
  • Vi holder dig i hånden hele vejen fra første kontakt over levering og idriftsætning til 24/7-service
Nærenergi_mindre_IMG_20200430_115426

Læs mere om, hvilke løsninger Nærenergi kan tilbyde

Du kan også se hele oversigten på denne side