Den norske forbindelse

 

Nærenergi Danmark A/S blev skabt ved lidt af en tilfældighed som en afdeling af det norske Nærenergi AS.

Nærenergi Norge blev stiftet i 2006 med det formål at lave en franchisekæde, som skulle sælge propangas (campinggas) til store tankvogne som erstatning for fyringsolie. Propangas havde i Norge samme status, som fyringsolie havde i Danmark.

Norges langstrakte geografi med mange fjelde og fjorde gjorde det nødvendigt at være lokalt til stede. Derfor dannede Nærenergi AS en franchisekæde op langs Norges vestkyst, så man kunne servicere fx landmændene, der havde en lille propantank i staldbygningen, som tankbilen så kom og fyldte gas på.

Forretningen gik fint i starten, men snart ændredes lovgivningen i Norge, så man ikke længere måtte bygge nye anlæg. Gassen gik så at sige af ballonen.

I 2010 begyndte den grønne dagsorden at vinde indpas på energiområdet. Nu begyndte man at bruge biogas og træflis i fjernvarmeproduktionen i stedet for kul osv. Nærenergi AS fandt et nyt forretningsområde inden for bioenergi, og forretningen gik strygende i 5-6 år.

Den norske forbindelse

Her er en af vores to dygtige og fleksible norske teknikerkolleger.

Nærenergi Danmark ser dagens lys

I Danmark skete der også meget på energiområdet, og da en dansk medarbejder i det norske selskab gerne ville tilbage til familien i Danmark, var det oplagt at stifte en dansk afdeling. Det skete i 2014.

Forskellige omstændigheder gjorde, at Nærenergi Projekt i Norge måtte lukke nogle år senere, mens Nærenergi Gass fortsatte og stadig lever i bedste velgående.

Men de stærke kompetencer, gode referencer og et indgående kendskab til reglerne på biogasområdet, der lå i det norske selskab, fik vi til stor gavn for vores kunder taget med over i det danske selskab.

Bl.a. bruger vi jævnligt og med største glæde to serviceteknikere, der blev tilknyttet Nærenergi Gass efter nedlæggelsen af Nærenergi Projekt. De norske teknikere er uvurderlige i kraft af deres knowhow, mange års erfaring og store fleksibilitet. De har en specialuddannelse i Norge inden for gas og forstår til fulde, hvad det vil sige at have med brændbare gasser at gøre.

Naerenergi Nordkap hus

Vores norske kolleger hjælper med installation af et NORDKAP-anlæg.

Nærenergi Danmark i dag

Efter en lidt træg start fik Nærenergi Danmark A/S for alvor ”gas i ballonen” fra 2018 og frem, bl.a. takket være det banebrydende koncept med NORDKAP-fyldestationer, som er udviklet specifikt til det kolde, skandinaviske klima.

I dag snurrer hjulene lystigt, både hos os og i store dele af transportsektoren, som vi hjælper med miljø- og klimavenlige gasløsninger. Faktisk tør vi gå så vidt som til at kalde os Nordens førende specialister inden for biogas til transport.

Men det er ikke alt. Nærenergi projekterer og leverer også biogasanlæg til opgradering af biogas, hvor biogassen forædles til ren metangas ved hjælp af aminteknologi eller membranteknologi.

Du kan læse om vores mange forskellige installationer her.

Besøg siden Om Nærenergi for at se, hvad du som kunde kan forvente af et samarbejde med os.

Ring på +45 24 27 97 04, hvis du vil høre om vores løsninger, eller send os en mail på info@naerenergi.com.

Naerenergi Nordkap beskytter biogasanlaeg mod vind vejr

Det populære NORDKAP-koncept fra Nærenergi beskytter biogasanlæg mod vind og vejr.