En sikker, klimavenlig og økonomisk energiløsning

Biogas bliver stadig mere interessant for især kommuner, landbrug, energiselskaber og transportvirksomheder, der ser store fordele i at udnytte biogassen som et både økonomisk, miljø- og klimavenligt alternativ til de fossile energikilder.

Biogas dannes ved anaerob (iltfri) forrådnelse af biologisk nedbrydeligt materiale. Den ”rå” biogas, som også dannes i naturen, består af 50-80% metan og 20-50% CO2. I moderne højteknologiske biogasanlæg produceres biogas, der ved opgradering kan nå en renhedsgrad på helt op til 98% metan i det færdige produkt.

Ud i naturgasnettet

Biogassen kan sendes ud i naturgasnettet og anvendes til produktion af el og varme. Gassen kan også komprimeres yderligere til flydende form (LNG/LBG) og anvendes som et miljøvenligt og effektivt drivmiddel til køretøjer og skibe – og endda som brændstof til fly.

Erstatter fossil energi

I Norden har vi en målsætning om, at vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. Biogas kan yde et vigtigt bidrag til dette – og samtidig løse et andet problem, nemlig bortskaffelse af overskudsproduktion og biologisk nedbrydeligt affald fra landbrug, skovbrug og husholdninger. Ikke mindst derfor er interessen for muligheder med biogas stærkt stigende, og der etableres stadig flere biogasanlæg i hele Norden.