Biovarme baseret på skovflis

Få bæredygtig CO2-neutral varme – til en konkurrencedygtig pris.

God økonomi

Ønsker man som boligforening, ejendomsselskab, produktionsvirksomhed, kommune, landbrug eller privat husejer at opnå en bæredygtig CO2-neutral opvarmning af vand og bygninger – til en konkurrencedygtig pris – så er biovarme svaret.
Biovarme er nemlig et af de bedste tiltag, målt i omkostninger pr. ton CO2, når det handler om at reducere CO2-udledning ved varmeproduktion. Den varme, som produceres i moderne biovarmecentraler, skabes ved meget effektive og miljøvenlige forbrændingsprocesser, hvor varmen ledes via lokale varmenetværk ud til forbrugerne – til en særdeles konkurrencedygtig pris.

Fornybare biobrændsler

Biovarme produceres med biobrændsler – bæredygtige og fornybare brændstoffer, der er baseret på biomasse. Biomasse kan være træaffald i form af fx flis fra skovbruget, overskudshalm, planteaffald og andre biologiske produkter fra landbruget. Nærenergi bruger især lokalt produceret træflis i sine varmecentraler. Her produceres varmen ved effektive og miljøvenlige forbrændingsprocesser, hvorefter den sendes direkte ud til forbrugerne via de lokale varmenetværk.

Klimavenlig energi

Der er store miljøgevinster ved anvendelse af biobrændsler som skovflis, ikke mindst når det gælder klimaregnskabet. Skovflis er 100% fornybar og CO2-neutral. Ved bæredygtigt skovbrug, hvor tilvæksten i skovene opretholdes, skabes der balance mellem optag og udslip af CO2.
Via fotosyntesen optager det levende træ CO2, der lagres som kulstof. Skovflisen danner først CO2 ved forbrændingen, mens størstedelen af tømmeret anvendes til byggeri, hvor kulstoffet er bundet i hele byggeriets levetid.

Skovflis som erstatning for fossil energi bliver her en fornybar energibærer, som er med til at reducere nettoudslippet af klimagasser.