Opgradering af biogas

Skal biogassen bruges til enten tilførsel på naturgasnettet eller transport skal den opgraderes. En opgradering er en rensning eller forædling af biogassen til ren metangas, kendt som enten biometan eller bionaturgas. Helt overordnet går opgraderingen ud på at fjerne de uønskede bestanddele herunder kuldioxid (CO2), svovldioxid (H2S) samt organiske urenheder (VOC).

Denne rensning kan udføres ved hjælp at forskellige teknologier, hvor af de mest anvendte er kemisk absorbtion(Amin-teknologi) og fysisk separation(Membran-teknologi).

Nærenergi og biogasopgradering

Nærenergi har erfaring igennem levering og forhandling af opgraderingsanlæg i Norge og Danmark inkl. Højtryksfyldestationer og levering til lokale gas-net. Dertil har Nærenergis personale stor erfaring med opgraderingsanlæg og opførelse samt service af disse i Danmark og resten af Norden. Nærenergi har igennem mere end 15 år arbejdet med opførsel af biogasanlæg og biogassystemer hertil drevet en stor propan-gasforretning i Norge hertil varetager Nærenergi serviceaftaler og reservedelsstyring til leverede anlæg. Nærenergis speciale er at flette de bedste leverandører sammen og tilpasse disse til lokale forhold, og derved bringe teknologi til nærmiljøet.

Nærenergi er autoriseret forhandler og servicepartner af Hitachi Zosen Innova(HZI) opgraderingsanlæg i Danmark og Norge. HZI er stor erfaring med over 60 opgraderingsanlæg leveret i Europa. HZI er markedsledende med både Amin- og membran-anlæg. Denne unikke kombination gør valget af den rigtige teknologi upartisk, da vi in-house har fuldt kendskab til begge principper og ingen kommerciel interesse i at vælge en teknologi.

Finansiering

Nærenergi har mulighed for at stille finansiering til rådighed, både som et reelt køb af anlægget og som en leasing model.

Lyst til at vide mere?