Biogasløsninger

En sikker, klimavenlig og økonomisk energiløsning

Biogas bliver stadig mere interessant for især kommuner, landbrug, energiselskaber og transportvirksomheder, der ser store fordele i at udnytte biogassen som et både økonomisk, miljø- og klimavenligt alternativ til de fossile energikilder.

Biogas dannes ved anaerob (iltfri) forrådnelse af biologisk nedbrydeligt materiale. Den ”rå” biogas, som også dannes i naturen, består af 50-80% metan og 20-50% CO2. I moderne højteknologiske biogasanlæg produceres biogas, der ved opgradering kan nå en renhedsgrad på helt op til 98% metan i det færdige produkt.

gaslager

Biogas systemer

  • Optimering, renovering og ombygning af eksisterende biogassystemer.
  • Forbehandling og filtersystemer for fjernelse af ammoniak, VOC, H2S mv.