Biogass for transport

Miljøvennlig transport med komprimert biometan og naturgass

Stadig flere kommuner, busselskaper, renovasjonsselskaper og andre transportvirksomheter blir mer bevisst på sitt samfunnsansvar og ønsker å bidra til et bedre miljø ved å redusere sitt utslipp av klimagasser Vi mener det er mange gode grunner for å skifte ut tradisjonelle besin- og diesekjøretøy med biogass (biometan/CBG) eller naturgass (CNG).

NORDKAP

NORDKAP-konseptet

 • Hard mekanikk i et ”mykt” skall.
 • Designet for skandinaviske værforhold
 • Transportabel, og kan enkelt flyttes til ny plassering.
57077634_1331820430315159_4167713007066939392_n (1)

Flytende Biogass (LBG/LNG)

 • Fyllestasjoner for flytende biogass/naturgass
 • Lagertanker for flytende biogass/naturgass
CNG-CBG

Komprimert Biogass (CNG/CBG)

 • Langsomfyllning av renovasjonsbiler, busser og lastebiler
 • Hurtigfylling av renovasjonsbiler, lastebiler, busser og biler.
IMG_20190206_111116-(1)

Komprimert biogass for renovasjonskjøretøy

 • Komprimert biogass for fylling av renovasjonskjøretøy.
 • Hurtig- og langsomfylling.
gaskompressor

Gasskompressor

 • Biogassboostere for Gassnett 4-250barG
 • Kompressoranlegg for Oppgraderingsanlegg 0-250bar